วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

วารสาร วันที่ 7 มีนาคม 2565

นางพนิตษา แสงสินธุศร (คุณป้าใหญ่) ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอเสิงสาง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
รถยนต์ตู้ เพื่อพระราชทานแก่หน่วยงานต่างๆ โดยมี นายแพทย์สมบัติ วัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่ เป็นผู้รับมอบ