วันเสาร์, 28 พฤษภาคม 2565

วารสาร 24 มีนาคม 65

25 มี.ค. 2022
51

เทศบาลเมืองบัวใหญ่จัดพิธีอัญเชิญเสาหลักเมืองบัวใหญ่สุดยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีอัญเชิญเสาหลักเมืองบัวใหญ่