วารสาร วันที่ 24 มีนาคม 2565

นายแพทย์สมบัติ วัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหาร
บุคลากรโรงพยาบาลบัวใหญ่ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์บังสุกุลอุทิศส่วนกุศล วางพวงมาลาสักการะและพิธีบวงสรวงทิพย์วิญญาณ ท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2565