วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

วารสาร วันที่ 15 มีนาคม 2565

นายแพทย์สมบัติ วัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่ รับมอบ ถังออกซิเจน ขนาด 2 คิว พร้อมหัวเกจ์ จำนวน 1 ถัง
โดยมี นายอุดม วงหาเทพ และครอบครัว เป็นผู้มอบ