วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

25 มี.ค. 2022
211

ไฟเซอร์ (สีส้ม) ผู้ที่มีอายุ 5 -11 ปี (ตามที่นัดหมายโรงเรียน)