วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ประกาศ โรงพยาบาลบัวใหญ่

29 มี.ค. 2022
3136

เนื่องจากขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด – 19 ทำให้มีจำนวนบุคลากรลดลงไม่เพียงพอให้บริการ

โดยทางโรงพยาบาลขอปรับการให้บริการดังนี้

  1. กรณีเจ็บป่วยทั่วไป ไม่มีอาการฉุกเฉิน ขอความร่วมมือมารับบริการในวันเวลาราชการ งดบริการตรวจผู้ป่วยนอกนอกเวลาราชการ (เวลา 16.00 – 20.00 น.)
  2. นอกเวลาราชการ รับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน รุนแรง และผู้ป่วยคลอด
  3. หอผู้ป่วยในทุกแผนก อนุญาตให้เฝ้าไข้ได้ 1 คน

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติมโทร 044-461662 หรือ 0812451614 (ในวันและเวลาราชการ)