วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

https://buayaihospital.go.th/wp-content/uploads/2024/06/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ-19-มิ.ย.67.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค

https://buayaihospital.go.th/wp-content/uploads/2024/06/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ-พง.บัตรรายงานโรค.pdf