วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ประกาศรับสมัครจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 9 ตำแหน่ง 14 อัตรา

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา

https://buayaihospital.go.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศรับสมัครจ้างลูกจ้างฯรายวัน-4-อัตรา.pdf

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จำนวน 6 ตำแหน่ง

https://buayaihospital.go.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างรายวัน-6-ตำแหน่ง.pdf

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จำนวน 1 ตำแหน่ง

https://buayaihospital.go.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศรับสมัครฯลูกจ้างรายวัน-ตำแหน่ง-พยาบาลวิชาชีพ.pdf

ใบสมัครงาน

https://buayaihospital.go.th/wp-content/uploads/2022/12/แบบฟอร์มใบสมัครงาน.pdf