ประกาศรับสมัครจ้างลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 12 อัตรา

29 มี.ค. 2024
168

ประกาศรับสมัครจ้างลูกจ้างฯ(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

https://buayaihospital.go.th/wp-content/uploads/2024/03/จพ.ธูรการ-พง.ช่วยเหลือคนไข้-รายวัน.pdf

ประกาศรับสมัครจ้างลูกจ้าง(รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา

https://buayaihospital.go.th/wp-content/uploads/2024/04/ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน.pdf

ใบสมัคร https://buayaihospital.go.th/wp-content/uploads/2022/12/แบบฟอร์มใบสมัครงาน.pdf