วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565

30 มิ.ย. 2022
27

หนังสือ ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน

https://buayaihospital.go.th/wp-content/uploads/2022/06/ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวัน.pdf