วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

https://buayaihospital.go.th/wp-content/uploads/2023/05/ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างฯรายวันจำนวน3ตำแหน่ง6อัตรา.pdf