วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

คุณรัตนา สัจพงษ์ (วงศ์สุขเสงี่ยม) บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลบัวใหญ่