วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

คุณรัตนา สัจพงษ์ (วงศ์สุขเสงี่ยม) บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลบัวใหญ่