วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ขอเชิญพสกนิกร ร่วมเป็นจิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

02 มิ.ย. 2022
209


ช่วงเวลาโดยเปิดรับบริจาคโลหิต ในวันราชการ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ของทุกวัน กำหนด ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๔๖๕