วันพฤหัสบดี, 2 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างฯ ตำแหน่ง จพ.ธุรการ จำนวน 1 อัตรา, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา, พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

https://buayaihospital.go.th/wp-content/uploads/2023/01/ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ-จำนวน-3-ตำแหน่ง-3-อัตรา.pdf

ประกาศรับสมัครลูกจ้างฯ ตำแหน่ง จพ.เวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา, เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา, นวก.สาธารณสุข(เวชสถิติ) จำนวน 1 อัตรา, พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

https://buayaihospital.go.th/wp-content/uploads/2023/01/ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ-จำนวน-4-ตำแหน่ง-4-อัตรา.pdf

ประกาศรับสมัครลูกจ้างฯ ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อทุกชนิด) จำนวน 1 อัตรา

https://buayaihospital.go.th/wp-content/uploads/2023/01/ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ-ตำแหน่งพนักงานบริการ.pdf

ประกาศรับสมัครลูกจ้างฯ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.ทองหลางน้อย จำนวน 1 อัตรา

https://buayaihospital.go.th/wp-content/uploads/2023/01/ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพสสอ.บญ..pdf

แบบฟอร์มใบสมัครงาน

https://buayaihospital.go.th/wp-content/uploads/2022/12/แบบฟอร์มใบสมัครงาน.pdf