วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร

https://buayaihospital.go.th/wp-content/uploads/2022/08/ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมา-จพ.การเงินฯ.pdf

ใบสมัคร

https://buayaihospital.go.th/wp-content/uploads/2022/07/ใบรับสมัคร.pdf