วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา, นวก.สาธารณสุข(เวชสถิติ) 1 อัตรา, พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

https://buayaihospital.go.th/wp-content/uploads/2023/05/ประกาศรับสมัครงาน.pdf

ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน รพ.สต.

https://buayaihospital.go.th/wp-content/uploads/2023/05/ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ-สสอ.บญ.pdf