ข่าวสารจากโรงพยาบาล

เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ที่มีคุณภาพ ประทับใจผู้รับบริการ ทีมงานมีความสุข

Latest News
Sample Article
January 1,2019

ประกาศถึงผู้มารับบริการ

เรียนผู้มารับบริการทุกท่าน โรงพยาบาลบัวใหญ่ ได้ย้ายห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน จากอาคารเดิม มาเปิดให้บริการที่อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 044-461-662 ต่อ 115,116

Sample Article
December 10, 2016

ขอเชิญชวนประชาชน ห้างร้าน สถานที่ต่าง ๆ ร่วมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์

ขอเชิญชวนประชาชน ห้างร้าน สถานที่ต่าง ๆ ร่วมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ (1-7 เมษายน 2561) Toilet Big Cleaning Day ในจุดบริการที่สำหรับบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อลดการแพร่กะรจายเชื้อโรค ลดการเจ็บป่วยนะครับ . . ด้วยความปรารถนาดีจาก ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค โทร 044-461662 ต่อ 121 . . CR.กรมอนามัย

ข้อมูลข่าวสารบุคลากรและประชาชนทั่วไป