ข่าวสารจากโรงพยาบาล

เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ที่มีคุณภาพ ประทับใจผู้รับบริการ ทีมงานมีความสุข

Latest News
Sample Article
july 12,2019

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก ยังพบการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค วิธีกำจัดยุงลาย ง่ายๆ ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
-->> เก็บบ้าน
-->> เก็บขยะ
-->> เก็บน้ำ
ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา "มุ่งสู่โรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพภายในปี 2564" ที่มา : สคร.9 นครราชสีมา

Sample Article
july 10,2019

โรคระบาดที่เกิดกับเด็กในช่วงฤดูฝน

โรคระบาดที่เกิดกับเด็กในช่วงฤดูฝน นอกจากไข้เลือดออกแล้ว ยังมีโรคมือ เท้า ปา่ก พบได้บ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้ปกครองครวจดูแลอย่างใกล้ชิด ความสะอาด และไม่ควรนำเด็กไปสถานที่แออัด ที่มา : สคร.9นครราชสีมา . ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลบัวใหญ่ "มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพภายในปี 2564"

Sample Article
july 10, 2019

อ่านนิทานกับลูก

ชวนพ่อแม่ใช้เวลาอ่านนิทานกับลูกในแต่ละวัน ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ สติปัญญา อารมณ์ การสื่อสารทางภาษา และเพิ่มความผูกพันในครอบครัวโดยเฉพาะในช่วง 6 ปีแรก ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการวางรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กเติบโตและพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ . การอ่านนิทานไม่เหมือนการให้ลูกดูทีวี สมาร์ทโฟน หรือแทบเล็ต เพราะภาพในหนังสือนิทานจะหยุดนิ่ง มีเวลาให้ลูกเก็บรายละเอียด . อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bit.ly/2NFYy8b . ที่มา : กรมอนามัย . ทั้งนี้มารับการตรวจพัฒนาการสมวัยได้ที่งานส่งเสริมสุขภาพ ทุกวันพุธ หรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน สอบถามเพิ่มเติม โทร 044-461-855 ต่อ 107 "มุ่งสู่โรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพภายในปี 2564"

Sample Article
july 4, 2019

คิดก่อนทิ้ง แยกก่อนโยน...

คิดก่อนทิ้ง แยกก่อนโยน... . ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมของเราที่น่าอยู่ตลอดไป . ที่มา : กรมอนามัย โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โทร 044-461-855 . "มุ่งสู่โรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพภายในปี 2564"

ข้อมูลข่าวสารบุคลากรและประชาชนทั่วไป