ข่าวสารจากโรงพยาบาล

เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ที่มีคุณภาพ ประทับใจผู้รับบริการ ทีมงานมีความสุข

HOT News
Sample Article
APRIL 27,2021

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงพยาบาลบัวใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
HOT!!(Update 27/4/2564)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานธุรการ ตั้งเเต่วันที่ 8 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 08.00-16.00 น.

ใบสมัคร (ดาวน์โหลด)
รายละเอียด(ดู)
Sample Article
FEBUARY 25,2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงพยาบาลบัวใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
HOT!!(Update 15/03/2564)

1. พนักงานบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา

3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครเข้าทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ประชุมบัวหลวง 2 ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน สอบข้อเขียนตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ สอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.

เอกสาร (ดาวน์โหลด)
Sample Article
DECEMBER 28,2020

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นพ.ชาญชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครราชสีมา ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) จ.นครราชสีมา หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลาง จ.นครราชสีมา

Sample Article
October 31,2019

ยุติการใช้สารเคมี

ตามที่กระมรวงสาธารณสึขประกาศนโยบายยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพรีฟอส ทันที เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างแท้จริง ที่มา : สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา . ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลบัวใหญ่ "มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพภายในปี 2564"

Sample Article
FEBUARY 25,2021

รประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พยาบาลวิชาชีพ

ด้วยโรงพยาบาลบัวใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา
(Update 3/04/2564)
เอกสาร (ดาวน์โหลด)

Sample Article
FEBUARY 25,2021

รณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำช่วงภาคฤดูร้อนภายใต้สถานการณ์ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคดรน่า 2019

ด้วยโรงพยาบาลบัวใหญ่ มีการดำเนินงานการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำช่วงภาคฤดูร้อนภายใต้สถานการณ์ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคดรน่า 2019
HOT!!(Update 25/2/2564)
เอกสาร (ดาวน์โหลด)

Sample Article
October 31,2019

ตรวจสถานการณ์ น้ำผุด

นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจาก นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่บริเวณที่เกิดน้ำผุด ณ บ้านรกฟ้า หมู่ 11 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนพร้อมเตือนห้ามนำน้ำผุดที่พบมาใช้ในการอุปโภคบริโภค ตามที่ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค โรงพยาบาลบัวใหญ่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจคุณภาพน้ำที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา และทำการทดสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น ตรวจพบว่าน้ำมีสภาพความเป็นกรด มีการปนเปื้อนเชื้อโรค (โคลิฟอร์มแบคทีเรีย) ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ควรนำมาอุปโภค บริโภค อาจส่งผลให้ติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร ทั้งนี้ยังพบสารที่มีความเป็นกรดจะทำให้เกิดการระคายเคือง กัดกร่อน มีผลต่อกระเพาะอาหาร ระบบย่อยอาหาร ส่งผลต่อไต อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดนิ่วในระบบปัสสาวะ และอันตรายถึงเสียชีวิตได้

. ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลบัวใหญ่ "มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพภายในปี 2564"

Sample Article
july 4, 2019

คิดก่อนทิ้ง แยกก่อนโยน...

คิดก่อนทิ้ง แยกก่อนโยน... . ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมของเราที่น่าอยู่ตลอดไป . ที่มา : กรมอนามัย โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โทร 044-461-855 . "มุ่งสู่โรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพภายในปี 2564"

ข้อมูลข่าวสารบุคลากรและประชาชนทั่วไป