ข่าวสารจากโรงพยาบาล

เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ที่มีคุณภาพ ประทับใจผู้รับบริการ ทีมงานมีความสุข

HOT News
Sample Article
JULY 16,2021

ประกาศโรงพยาบาลบัวใหญ่ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลิกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน

ตามที่โรงพยาบาลบัวใหญ่ ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่องขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน
HOT!!(Update 16/7/2564)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สิ่งที่ต้องเตรียม ความรู้ SQL PHP พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ มีการสอบแบบทฤษฎี ปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดการประกาศขยายเวลาสมัครสอบ(ดู)
Sample Article
DECEMBER 28,2020

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นพ.ชาญชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครราชสีมา ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) จ.นครราชสีมา หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลาง จ.นครราชสีมา

Sample Article
October 31,2019

ยุติการใช้สารเคมี

ตามที่กระมรวงสาธารณสึขประกาศนโยบายยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพรีฟอส ทันที เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างแท้จริง ที่มา : สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา . ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลบัวใหญ่ "มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพภายในปี 2564"

Sample Article
FEBUARY 25,2021

รณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำช่วงภาคฤดูร้อนภายใต้สถานการณ์ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคดรน่า 2019

ด้วยโรงพยาบาลบัวใหญ่ มีการดำเนินงานการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำช่วงภาคฤดูร้อนภายใต้สถานการณ์ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคดรน่า 2019
HOT!!(Update 25/2/2564)
เอกสาร (ดาวน์โหลด)

ข้อมูลข่าวสารบุคลากรและประชาชนทั่วไป