เครือข่ายประชาคมอาเซียน บัวใหญ่

JEvents View Switcher

geraint

Web Mail Server Buayaihospital

Log In Webmail Server

(เจ้าหน้าที่ สม้ครได้ที่งาน IT)

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง CUP บัวใหญ่

เขตพื้นที่อำเภอโคราช

ผู้เข้าชมเว็บ

617931
วันนี้วันนี้1085
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้2285
อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้ว427
เดือนที่แล้วเดือนที่แล้ว43372
ผู้เข้าชมทั้งหมดผู้เข้าชมทั้งหมด617931

ตารางให้บริการทันตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลบัวใหญ่

 

เรื่อง    บริการทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

            โรงพยาบาลบัวใหญ่ได้ทำข้อตกลงกับสำนักงานประกันสังคมในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม สำหรับการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูนและผ่าฟันคุด ได้ในอัตราไม่เกิน 900 บาท/ปี(เก้าร้อยบาทต่อปี)โดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย กรณีเกินจากสิทธิต้องชำระเงินเอง

            จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนที่สนใจเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมได้ที่โรงพยาบาลบัวใหญ่ตามตารางการให้บริการดังนี้

วันที่ให้บริการ

เวลาที่ให้บริการ

วันจันทร์

8.00-16.00น.

ให้บริการได้ไม่จำกัดจำนวนคิว

         

           16.00-20.00 น.

ให้บริการไม่เกิน 15 คิว

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

8.00-12.00น.

ให้บริการไม่จำกัดจำนวนคิว

งดให้บริการ

วันเสาร์

 

08.00-16.00.

ให้บริการไม่เกิน 20 คิว

วันอาทิตย์

              ** หมายเหตุ    วันหยุดนักขัตฤกษ์งดให้บริการทันตกรรม

โทร 044-292045 , 044-461662 ต่อ 151,545(งานประกันสุขภาพ)

 โทร 044-292045 , 044-461662   ต่อ 111,112 (งานทันตกรรม)                                         

 

โทรสาร 044-461663