เครือข่ายประชาคมอาเซียน บัวใหญ่

JEvents View Switcher

geraint

Web Mail Server Buayaihospital

Log In Webmail Server

(เจ้าหน้าที่ สม้ครได้ที่งาน IT)

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง CUP บัวใหญ่

เขตพื้นที่อำเภอโคราช

ผู้เข้าชมเว็บ

736480
วันนี้วันนี้142
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้2392
อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้ว11149
เดือนที่แล้วเดือนที่แล้ว32306
ผู้เข้าชมทั้งหมดผู้เข้าชมทั้งหมด736480

ข้อมูลพื้นฐาน รพ

1. ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กร

(ไทย)

โรงพยาบาลบัวใหญ่

(อังกฤษ)

Buayai  Hospital

ที่อยู่

6 ถนนเทศบาล 12 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ประเภท[1] / ระดับ[2]

โรงพยาบาลชุมชน / ทุตติยภูมิ

เจ้าของ / ต้นสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข

จำนวนเตียง

ขออนุญาต

120

ให้บริการจริง

120 เตียง

อัตราครองเตียง

98.86 %

ความครอบคลุมหน่วยบริการ [3]

โรงพยาบาลบัวใหญ่ 1 แห่ง

ผู้นำสูงสุดขององค์กร

ชื่อ

นายชาญชัย  บุญอยู่

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

e-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

081-7205409

โทรสาร

044-461663

ผู้ประสานงาน 1

ชื่อ

ภญ.ประภัสสร  คณะรัฐ

ตำแหน่ง

เภสัชกรชำนาญการ

e-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์

081-9995906

โทรสาร

044-461663 

ผู้ประสานงาน 2

ชื่อ

 

ตำแหน่ง

 

e-mail

 

โทรศัพท์

 

โทรสาร

 

สถานะการรับรอง

ขั้นที่

3 ( re-Accredit 1 )

วันหมดอายุ

วันที่ 31 พฤษภาคม  2558

สาขาที่ให้บริการ

ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและภาวะฉุกเฉิน  การรักษาในระดับสาขาหลักที่มี ได้แก่ อายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม  วิสัญญีวิทยา จักษุวิทยา (จัดบริการร่วมกับ รพ.มหาราชนครราชสีมา )  ออร์โธปิดิกส์ บริการทันตกรรม  กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย

ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค และ ฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเขตอำเภอบัวใหญ่    
บัวลาย  และอำเภอที่ใกล้เคียง

ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ[4]

ตำบล

เขตตำบลบัวใหญ่จำนวน            8,637 คน

เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่จำนวน 15,044 คน

อำเภอ

อำเภอบัวใหญ่จำนวน 83,441 คน

อำเภอบัวลายจำนวน 24,558 คน

รวมจำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 123,043 คน ( ณ.เดือนกรกฎาคม 2557)

จังหวัด

ไม่มี

เขต

ไม่มี

Top 10 Diag. OPD

ข้อมูลปีงบประมาณ 2555

Hypertension   24,330 ครั้ง

DM Type II   14,843 ครั้ง

Chronic renal failure   6,336ครั้ง

Acute nasopharyngitis   6,051 ครั้ง

Dyspepsia      5,431 ครั้ง

Acute pharyngitis      5,321 ครั้ง

Acute bronchitis 3,158 ครั้ง

Acute tonsillitis   2,268 ครั้ง

Dizziness and giddiness  2,209 ครั้ง

Muscle strain 2,194 ครั้ง

ข้อมูลปีงบประมาณ 2556

Hypertension  24,400 ครั้ง

DM Type II   14,040 ครั้ง

Chronic renal failure   5,471 ครั้ง

Acute nasopharyngitis   5,987 ครั้ง

Dyspepsia      5,671 ครั้ง

Acute pharyngitis          5,421 ครั้ง

Acute bronchitis 3,158 ครั้ง

Acute tonsillitis  2,471 ครั้ง

Dizziness and giddiness        2,228ครั้ง

Muscle strain 2,174 ครั้ง

ข้อมูลปีงบประมาณ 2557

Hypertension  18,069 ครั้ง

DM Type II   10,942 ครั้ง

Chronic renal failure   6,798 ครั้ง

Acute nasopharyngitis   6,384 ครั้ง

Dyspepsia      4,492 ครั้ง

Acute pharyngitis          2,886 ครั้ง

Acute bronchitis 2,882 ครั้ง

Dizziness and giddiness        2,317ครั้ง

Periapical abscess with sinus  2,296 ครั้ง

NIDM with renal complication  2,215 ครั้ง

Top 10 Diag.IPD

ข้อมูลปีงบประมาณ 2555

Diarrhea           727 ราย

Pneumonia       358 ราย

Bacterial Pneumonia 178  ราย

Neonatal jaundice   171  ราย

Acute bronchilitis 166  ราย

Acute bronchiolitis   160 ราย

Dengue hemorrhagic   153 ราย

Gastrointestinal haemorrhage    147 ราย

Fever              144 ราย

Cellulitis of the part of limb   144ราย

ข้อมูลปีงบประมาณ 2556

Diarrhea           738 ราย

Pneumonia        410 ราย

Bacterial Pneumonia    165  ราย

Neonatal jaundice       175  ราย

Acute bronchiolitis  160  ราย

Acute bronchiolitis 155 ราย

Dengue hemorrhagic  153 ราย

Gastrointestinal haemorrhage    107 ราย

Fever              154 ราย

Cellulitis of the part of limb  148ราย

ข้อมูลปีงบประมาณ 2557

Pneumonia       454 ราย

Gastroenteritis and Colitis              452 ราย

Senile nuclear Cataract 367 ราย

Neonatal jaundice       325  ราย

Acute bronchiolitis  279  ราย

Acute bronchitis  236  ราย

Anaemia         195  ราย

Thalassaemias 193  ราย

Concussion without open intracranial wound 193   ราย

COPD with acute exacerbation   175 ราย

 

Top 10 Major Operation

 

ข้อมูลปีงบประมาณ 2555

Excision          351 ราย

ต้อกระจก         303 ราย

LTc/s              253 ราย

Debridement    239 ราย

Appendectomy 153 ราย

I&D                 140 ราย

ต้อเนื้อ             122 ราย

PPTR              118 ราย

Suture wound     95 ราย

EGD                67 ราย

ข้อมูลปีงบประมาณ 2556

ต้อกระจก         463  ราย

LT c/s            288  ราย

Excision (ศัลยกรรม)        253  ราย

Debridement    117  ราย

PPTR             123  ราย

I&D                107  ราย

Appendectomy   79  ราย

ต้อเนื้อ              67  ราย

Suture wound    66  ราย

Excision (คอ หู จมูก)             45  ราย

ข้อมูลปีงบประมาณ 2557

ต้อกระจก         404  ราย

Excision (ศัลยกรรม)        265  ราย

LT c/s            190  ราย

I&D                153  ราย

Debridement    144  ราย

PPTR             128  ราย

ต้อเนื้อ            125  ราย

Appendectomy   79  ราย

Suture wound    69  ราย

Herniorrhaphy    35 ราย

 

Top 10 Cause of Death

ข้อมูลปีงบประมาณ 2555

Cardiac arrest      16 ราย

Pneumonia          12 ราย

Septicaemia         11 ราย

Acute MI               9 ราย

Transport accident  5 ราย

Non-Hodgkin lymphoma

                           4 ราย

Alcoholic corrhosis of liver

                           4 ราย

Malignant neoplasm of bronchus and lung  4 ราย

Effect of electric current

                          3 ราย

Chronic kidney disease

Stage 5               3 ราย

ข้อมูลปีงบประมาณ 2556

Pneumonia          17 ราย

Sudden Cardiac death

                         14 ราย

Septicaemia          7 ราย

Intrahepatic bile duct Carcinoma             6 ราย

Urinary tract infection

                          4 ราย

Cardiac arrest       4 ราย

Mortocycle rider accident

                          4 ราย

Carcinomaof liver  3 ราย

COPD                 3 ราย

Acute MI              2 ราย

ข้อมูลปีงบประมาณ 2557

Pneumonia          21 ราย

Congestive heart failure 12 ราย

Sudden cardiac arrest       8 ราย

Septicaemia          7 ราย

Malignant neoplasm of liver   6 ราย

Aspiration pneumonia          5 ราย

Acute MI              5 ราย

Mortocycle rider accident

                          5 ราย

COPD                 3 ราย

Stroke                 3 ราย

                       

1.2 อัตรากำลัง

1.2.1 แพทย์

สาขา

Full time (คน)

Part time (ชม./สัปดาห์)

-อายุรแพทย์

1

 

-ศัลยแพทย์

1

 

-สูตินรีแพทย์

2

 

-กุมารแพทย์

1

 

-ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

2

 

-จักษุแพทย์

-

 

-โสตศอนาสิกแพทย์

-

 

-วิสัญญีแพทย์

1

 

-รังสีแพทย์

-

 

-พยาธิแพทย์

-

 

-แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

-

 

-แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

7

(Intern หมุนเวียน 3 คน)

 

-ทันตแพทย์

9

(ลาศึกษา3)

 

-แพทย์สาขาอื่นๆ (ระบุ)

-

 

รวม

24

 

 

 

1.2.2 บุคลากรสาขาอื่น

สาขา

Full time (คน)

Part time

(ชม./สัปดาห์)

 

ระดับปริญญา

ต่ำกว่าปริญญา

-เภสัชกร

10

-

 

-พยาบาลวิชาชีพ

74

-

 

-พยาบาลเฉพาะทาง

25

-

 

-พยาบาลเวชปฏิบัติ

13

-

 

-พยาบาลเทคนิค

-

-

 

-พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ

1

-

 

-วิสัญญีพยาบาล

4

-

 

-เทคนิคการแพทย์

5

-

 

-จพ.รังสีการแพทย์

-

3

 

-นักกายภาพบำบัด

3

-

 

-สุขศึกษา

-

-

 

-โภชนากร/นักโภชนาการ/นักกำหนดอาหาร

-

1

 

-นักวิชาการสาธารณสุข

8

-

 

 

1.3 สัดส่วนภาระงานกับจำนวนบุคลากร (หรือชั่วโมงการทำงาน)

1.3.1 ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยนอกสาขา

จำนวนผู้ป่วยทั้งปี

ข้อมูลในช่วงเวลาเพื่อการคำนวณภาระงาน (ช่วงเวลา = ต่อวัน...[5])

จำนวนผู้ป่วยเฉลี่ย[6]  ต่อวัน

ชม.แพทย์ตรวจ

ผป.นอก / แพทย์ / ชม.

ทั่วไป

6,468

18

   

อุบัติเหตุ

5,346

15

 

 

จักษุ

7,027

19

36

12 คนต่อชม.

จิตเวช

5,138

14

 

ต่อแพทย์ 6  คน

หู คอ จมูก

10,007

27

 

 

อายุรกรรม

122,005

334

 

 

ศัลยกรรมกระดูก

1,182

3

7

0.5

ศัลยกรรม

3,518

10

2.5

4

กุมารเวชกรรม

29,069

80

4

20

สูติ-นรีเวชกรรม

14,458

40

4

10

ทันตกรรม

20,354

56

42

1

รวม

224,572

616

 

 

ข้อมูลผู้ป่วยนอกปีงบประมาณ 2557

1.3.2 ผู้ป่วยใน/พยาบาล

ผู้ป่วยใน

จำนวนผู้ป่วย

เฉลี่ยต่อวัน

จำนวน RN ที่ขึ้นเวรทั้งหมด

สัดส่วนผู้ป่วย/พยาบาลวิชาชีพ

เช้า

บ่าย

ดึก

เช้า

บ่าย

ดึก

หอผู้ป่วยวิกฤติ

5

2

2

2

2.5:1

2.5:1

2.5:1

หอผู้ป่วยทั่วไป

109

16

11

10

7:1

10:1

11:1

รวม

114

18

13

12

-

-

-

ข้อมูลผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2557   ( RN เวรเช้าไม่นับรวมหัวหน้าวอร์ดๆละ 1 คน)

1.3.3 ผู้ป่วยใน/แพทย์

ผู้ปวยในสาขา[7]

จำนวนผู้ป่วยใน

รวมทั้งปี (1)

วันนอน

รวมทั้งปี (2)

ผู้ป่วยใน/วัน

(3)= (2)/365

จำนวนแพทย์

ในสาขานั้น (4)

ผู้ป่วยใน / แพทย์ [(3)/(4)]

จิตเวช

109

273

0.75

 

 

จักษุ

557

991

2.72

แพทย์ทั่วไป 2

3.2

หู คอ จมูก

302

1,070

2.93

 

 

ศัลยกรรมกระดูก

44

376

1.03

1

1.03

อายุรกรรม

6,495

27,244

74.6

1

74.6

ศัลยกรรม

151

565

1.55

1

1.55

สูติ-นรีเวชกรรม

1,054

2,839

7.78

2

3.89

กุมารเวชกรรม

3,037

9,892

27.10

1

27.1

ทันตกรรม

8

20

0.05

6

0.008

รวม

11,757

43,270

118.51

14

14.80*

ข้อมูลผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2557 * ไม่รวมทันตกรรม

 

1.4  โครงสร้างองค์กร (นำเสนอด้วยแผนภูมิตามความเหมาะสมและระบุผู้รับผิดชอบ)

(1) โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

1.      

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาล

ประธานคณะกรรมการ

(นายเธียรชัย  อัจฉริยพันธ์)

นายอำเภอบัวใหญ่

                      )

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลบัวใหญ่

 

คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลบัวใหญ่

ประธานมูลนิธิ

( นายเลียง  แสงศิริพงษ์พันธ์)

โรงพยาบาลบัวใหญ่

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

(นายชาญชัย  บุญอยู่)

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

ฝ่ายแผนงานและข้อมูล

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

(นางสาวกรรณิการ์ อู๋สูงเนิน)

งานรังสีวิทยา

หัวหน้างานรังสีวิทยา

(นายสมาน วรธงไชย)

งานกายภาพบำบัด

หัวหน้างานกายภาพบำบัด

(นางสาวเยาวมาลย์ แย้มสูงเเนิน)

ศูนย์คอมพิวเตอร์

หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

(นายสุภชัย พงศ์วิไลรัตน์)

สำนักพัฒนาคุณภาพ

ประธานสำนักพัฒนาคุณภาพ

(นางสาวประภัสสร คณะรัฐ)

งานประชาสัมพันธ์และโสต

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และโสต

(นางสาวประภัสสร คณะรัฐ)

งานเลขานุการกิจ

หัวหน้างานเลขานุการกิจ

(นางสาวกวีภรณ์  กิตติพันประดิษฐ์)

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว

หัวหน้างานกลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว(นางสาวกรรณิการ์ อู๋สูงเนิน)

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน

หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน

(นายสุภชัย พงศ์วิไลรัตน์)

ฝ่ายทันตสาธารณสุข

หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข

(นางชีวานันท์  บุญอยู่)

ฝ่ายชันสูตรโรค

หัวหน้าฝ่ายชันสูตรโรค

(นางสุนทรี บำรุงนอก)

ศูนย์ประกันสุขภาพ

หัวหน้าศูนย์ประกันสุขภาพ

(นางฉลวย ขุนเพ็ชร์)

ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค

หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค

(นายชาติชาย หุตะวัฒนะ)

กลุ่มการพยาบาล

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

(นางพิมลพร คุปติพงศ์กุล)

 

2.1 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  

2.2 งานผู้ป่วยนอก

2.3 งานผู้ป่วยในหญิง          

2.4 งานผู้ป่วยในชาย

2.5 งานเด็กและหลังคลอด    

2.6 งานห้องคลอด

2.7 งานห้องผ่าตัด              

2.8 งานวิสัญญี

2.9 งานผู้ป่วยหนัก             

2.10 งานห้องพิเศษ

2.11 งานหน่วยจ่ายกลาง

2.12 งานคลินิกพิเศษ

2.13 งานซักฟอก

2.1.4หน่วยไตเทียม

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นายสำเนียง พรมมานอก)

1.1 งานการเงินและการคลัง  

1.2 งานซ่อมบำรุง

1.3 งานธุรการ                  

1.4 งานพัสดุ

1.5 งานโภชนาการ             

1.6 งานยานพาหนะ

1.7 งานภาคสนาม              

1.8 งานรักษาความปลอดภัย

สำนักองค์กรแพทย์

 

(นายชาญชัย  บุญอยู่)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) โครงสร้างความรับผิดชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ/สร้างเสริมสุขภาพ

 

 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

      1.1 งานการเงินและการคลัง   1.2 งานซ่อมบำรุง

      1.3 งานธุรการ                   1.4 งานพัสดุ

      1.5 งานโภชนาการ              1.6 งานยานพาหนะ

      1.7 งานภาคสนาม               1.8 งานรักษาความปลอดภัย

2. ฝ่ายการพยาบาล

       2.1 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน   2.2 งานผู้ป่วยนอก

       2.3 งานผู้ป่วยในหญิง           2.4 งานผู้ป่วยในชาย

       2.5 งานเด็กและหลังคลอด     2.6 งานห้องคลอด

       2.7 งานห้องผ่าตัด               2.8 งานวิสัญญี

       2.9 งานผู้ป่วยหนัก              2.10 งานห้องพิเศษ

       2.11 งานหน่วยจ่ายกลาง      2.12 งานคลินิกพิเศษ

       2.13 งานซักฟอก                2..14หน่วยไตเทียม

3. กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว

       3.1 งานส่งเสริมสุขภาพ        3.2PCU ต.บัวใหญ่

       3.3 ศูนย์เทศบาลหัวหนอง

4.  ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน

5.  ฝ่ายทันตสาธารณสุข

6.  ฝ่ายชันสูตรโรค

7.  ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค

8.  ฝ่ายแผนงานและข้อมูล

9.  งานกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย

10. ศูนย์ประกันสุขภาพ

11. ศูนย์คอมพิวเตอร์

งานย่อย

12. งานประชาสัมพันธ์และโสต    13. งานเลขานุการกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลบัวใหญ่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

คณะกรรมการ CUP BOARD

ประธาน CUP

(นายชาญชัย  บุญอยู่)

กรรมการบริหารโรงพยาบาลบัวใหญ่

คณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพ

ประธานทีมพัฒนาคุณภาพ

1. องค์กรแพทย์(MSO)

2. องค์กรพยาบาล (NSO)

3. ทีมการดูแลผู้ป่วย(PCT)

4. ทีมการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลIC

5. ทีมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(HRD)

6. ทีมสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย(ENV)

7. ทีมสารสนเทศ(IM)

8. ทีมเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC)

9. ทีมบริหารความเสี่ยง(RM)

10. ทีมตรวจสอบคุณภาพภายใน(IQA)

11. ทีมส่งเสริมสุขภาพ(HPH)

12. ทีมตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน

สำนักพัฒนาคุณภาพ

ประธานสำนักพัฒนาคุณภาพ

(นางสาวประภัสสร  คณะรัฐ)

ระบบสร้างเสริม

สุขภาพระดับอำเภอ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) โครงสร้างระบบกำกับดูแลกิจการ/ธรรมาภิบาล

 

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานสาธารณสุขนครราชสีมา

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบัวใหญ่

หัวหน้าฝ่ายต่างๆ /หัวหน้างาน

หัวหน้าฝ่ายต่างๆ /หัวหน้างาน

กำกับดูแลนโยบายและแผน

กำกับดูแลการใช้งบประมาณ

โรงพยาบาลบัวใหญ่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 แผนที่แสดงที่ตั้งองค์กร

 


2. ลักษณะสำคัญขององค์กร (Organization Profile)

(ความยาวในส่วนที่ 2 ไม่ควรเกิน 6 หน้า)

2.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร

บริการหลัก (main service): 

ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและภาวะฉุกเฉิน  การรักษาในระดับสาขาหลักที่มี ได้แก่ อายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม  ออร์โธปิดิกส์  วิสัญญีวิทยา จักษุวิทยา (จัดบริการร่วมกับ รพ.มหาราชนครราชสีมา )  บริการทันตกรรม  กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย

ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  ฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเขตอำเภอบัวใหญ่ และอำเภอที่ใกล้เคียง  

ประสานงานและสนับสนุนให้ชุมชนดูแลและจัดการปัญหาด้านสุขภาพโดยชุมชนเอง

วิสัยทัศน์ (vision):

 เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพ*  ประทับใจผู้รับบริการ  ทีมงานมีความสุข

(*ศักยภาพเทียบเท่าโรงพยาบาลทั่วไป)

ค่านิยม (values):

1.บุคลากรเก่งใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเอง (ability to learn)

2.ทีมงานมีวินัย มีคุณธรรม (TeamConcern For Quality)

3.การบริการของบุคลากรมีลักษณะยิ้มแย้มแจ่มใส ห่วงใย ใส่ใจ เต็มใจ (Service mind)

4.การทำงานของบุคลากรมีจิตอาสา จิตบริการ มองคุณค่าของการทำงาน (Focus on result)

5.องค์กรส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมและมีความสุข (Value on staff)

พันธกิจ (mission):

1.ให้บริการรักษาพยาบาลและพัฒนาขีดความสามารถด้านการรักษาพยาบาลเฉพาะทางที่ครอบคลุมสาขาหลักอย่างมีคุณภาพ

2.พัฒนาเครือข่ายบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู ในเขตรับผิดชอบให้มีมาตรฐานและต่อเนื่อง

3.พัฒนาศักยภาพการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู สุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนให้สามารถจัดการดูแลด้านสุขภาพของชุมชนได้

4.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรและเทคโนโลยี ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรธรรมมาภิบาล

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency):

1.               การดูแลภาวะฉุกเฉินทางด้านอายุรกรรม

2.               การจัดบริการดูแลกลุ่มโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง แบบครบวงจร

3.               การจัดบริการดูแลโรคต้อกระจก ( จัดบริการร่วมกับ รพ.มหาราชนครราชสีมา )

4.               การประสานงานและทำงานร่วมกับชุมชน     

 

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (workforce profile) การจำแนกกลุ่มบุคลากร พร้อมจำนวนในแต่ละกลุ่มและระดับการศึกษา: บุคลากรโรงพยาบาลบัวใหญ่ ณ วันที่ 30 ก.ย. 57 ที่มีชื่อและปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลบัวใหญ่ ทั้งหมด 368 คน

บุคลากรโรงพยาบาลบัวใหญ่จำแนกตาม วิชาชีพ

วิชาชีพ

จำนวน

(คน)

เพศ

อายุงานเฉลี่ย(ปี)

อายุตัวเฉลี่ย(ปี)

ระดับการศึกษา

ชาย

หญิง

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี/แพทย์เฉพาะทาง

1. แพทย์

12

4

8

8.50

32.67

0

3

9

2. ทันตแพทย์

9

3

6

3.00

28.56

0

8

1

3. เภสัชกร

11

3

8

8.00

32.00

0

8

3

4. พยาบาล

113

1

112

10.27

32.91

0

111

2

5. นักวิชาการสาธารณสุข

8

3

5

3.75

29.88

0

8

0

6. นักกายภาพบำบัด

3

0

3

4.33

29.33

0

3

0

7. โภชนากร

1

0

1

2.00

24.00

0

1

0

8. เทคนิคการแพทย์

5

1

4

2.20

28.20

1

4

0

9. จพ.รังสีการแพทย์

3

1

2

14.00

45.33

3

0

0

10.  จพ.สาธารณสุข

13

3

10

9.23

35.46

13

0

0

11. จพ.ทันตสาธารณสุข

3

0

3

11.33

33.33

3

0

0

12. จพ.เภสัชกรรม

8

1

7

9.25

35.50

8

0

0

13. จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์

4

0

4

27.50

49.71

4

0

0

14. วิชาชีพอื่นๆ

176

64

112

10.17

37.63

162

14

0

รวม

369

84

285

8.82

33.89

194

160

15

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรโรงพยาบาลบัวใหญ่จำแนกประเภทการจ้าง

 

ประเภท

การศึกษา

จำนวน (คน)

เพศ

อายุงานเฉลี่ย (ปี)

อายุตัวเฉลี่ย (ปี)

ชาย

หญิง

1. ข้าราชการ

(134 คน)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

30

4

26

13.53

39.87

ปริญญาตรี

89

9

80

12.75

35.93

ปริญญาโทและแพทย์เฉพาะทาง

15

5

10

13.80

37.73

2. พนักงานราชการ

( 2 คน)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

0

0

0

0

0

ปริญญาตรี

2

1

1

2.50

36.50

ปริญญาโทและแพทย์เฉพาะทาง

0

0

0

0

0

3.ลูกจ้างประจำ

(26 คน)

มัธยมศึกษาปีที่ 3

26

12

14

24.58

50.42

มัธยมศึกษาปีที่ 6

0

0

0

0

0

อนุปริญญา

0

0

0

0

0

4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)

(163 คน)

มัธยมศึกษาปีที่ 3

23

13

10

11.70

43.43

มัธยมศึกษาปีที่ 6

44

11

33

9.31

34.66

ปวช.

18

4

14

5.33

32.17

ปวส.

25

9

16

5.00

31.80

อนุปริญญา

1

0

1

4.00

40.00

ปริญญาตรี

52

2

50

2.92

26.11

5. ลูกจ้างชั่วคราว

(44 คน)

มัธยมศึกษาปีที่ 3

0

0

0

0

0

มัธยมศึกษาปีที่ 6

18

8

10

3.50

29.33

ปวช.

3

1

2

1.33

24.67

ปวส.

6

3

3

2.33

29.35

อนุปริญญา

0

0

0

0

0

ปริญญาตรี

17

2

15

2.00

25.59

ผู้ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแล :

1.นักศึกษาแพทย์ จำนวน 4 คน/รุ่น ,      2.นักศึกษาพยาบาล 10 คน/รุ่น  3.อื่นๆ นศ.ทันตแพทย์, นศ.เภสัชฯ ,นศ.กายภาพบำบัด และ จพ.สาธารณสุข เฉลี่ย 2-4 คนต่อรุ่น

สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพที่สำคัญ อาคารสถานที่ที่สำคัญ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่สำคัญ:

โรงพยาบาลบัวใหญ่มีพื้นที่ทั้งหมด  66 ไร่ แบ่งสัดส่วนการใช้พื้นที่เป็นอาคารบริการและสนับสนุนร้อยละ60 อาคารที่พักอาศัยร้อยละ 20 และพื้นที่ใช้สอยร้อยละ 20  มีการจัดสวนพื้นที่พักผ่อนสำหรับผู้ป่วยและญาติได้รู้สึกผ่อนคลาย  มีอาคารบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินที่รถนำส่งเข้าถึงสะดวก  มีหอผู้ป่วยในสามัญ 3 หอ  หอผู้ป่วยพิเศษ 1 หอ และหอผู้ป่วยหนัก 1 หอ  มีห้องผ่าตัด 3 ห้อง  มีหน่วยไตเทียม   มีอาคารบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังและห้องล้างไตทางช่องท้อง  อาคารบริการคลินิกส่งเสริม อาคารกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย คลินิกทันตกรรม อาคารห้องชันสูตร  การแบ่งพื้นที่เน้นจัดบริการแบบ One stop service ทุกอาคารมีทางเชื่อมถึงกันและเป็นไปตามมาตรฐานกองแบบแผน  กระทรวงสาธารณสุข ควบคู่กับหลักมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ

มีครุภัณฑ์การแพทย์ตามมาตรฐานโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข  เครื่องมือตรวจและผ่าตัด

ด้านจักษุวิทยา   เครื่องมือผ่าตัดทางด้านศัลยกรรม   เครื่องมือผ่าตัดทางออร์โธปิดิก มีบุคลากรในโรงพยาบาลได้รับการฝึกอบรมการใช้งานอย่างเพียงพอรวมถึงการบำรุงรักษา  

กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง:  1.ผู้ให้บริการ ได้แก่ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน , พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ , พ.ร.บ.วิชาชีพ  2.องค์กร ได้แก่  พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ , พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ,พ.ร.บ.อาคารควบคุมของรัฐ ,พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 3.ผู้รับบริการได้แก่ คำประกาศสิทธิผู้ป่วย,พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ลักษณะสำคัญทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และประชากร

      โรงพยาบาลบัวใหญ่รับผิดชอบดูแลอำเภอบัวใหญ่  อำเภอบัวลาย  มีประชากรรวม

เท่ากับ 123,043 คน เขตปกครองมี 3 เทศบาล 13 อบต. 191 ชุมชน/หมู่บ้าน  สภาพภูมิศาสตร์เป็นที่ราบและที่ดอน ไม่มีภูเขา  การคมนาคมมีถนนสะดวกทั้ง 2 อำเภอ  อำเภอบัวใหญ่มีชุมทางรถไฟ  ประชากรส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น  วัยแรงงานและมีผู้สูงอายุ ( ตามแผนภูมิปิรามิดโครงสร้างประชากร )  อาชีพหลักเป็นเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง  มีโรงสีไฟตงฮัวที่ส่งข้าวออกต่างประเทศ  โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟภ.  โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค  อำเภอบัวลาย ยังมีสภาพเป็นสังคมกึ่งชนบทสภาพสังคมอำเภอบัวใหญ่เริ่มมีการเปลี่ยนเป็นกึ่งสังคมเมือง ที่ขึ้นชื่อของอำเภอบัวใหญ่ คือ โต๊ะจีน เริ่มมีการลงทุนของห้างร้านระดับชาติ ได้แก่ ร้าน7-Eleven  3 แห่ง   ห้าง Lotus Extra และ Lotus Market  มีธนาคารของรัฐและพาณิชย์รวม 8 แห่ง  และมีศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองเม็ก ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ เป็นศูนย์การเรียนรู้และเผยแพร่แนวคิดเบญจวิถีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ปิรามิดโครงสร้างแผนภูมิโครงสร้างประชากรทางอายุและเพศ CUP บัวใหญ่  ปี 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ความสัมพันธ์ระดับองค์กร

ระบบกำกับดูแลองค์กร (governance system):

      โรงพยาบาลบัวใหญ่จะถูกกำกับดูแลโดยหน่วยงานภายนอก 1). สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยมีการนิเทศแนะนำปีละ 1 ครั้งและประเมินผลการปฏิบัติงานการ Ranking ปีละ 2 ครั้ง (เดือนเมษายนและเดือนสิงหาคม)   2) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมา ผู้จ่ายเงินตามผลงานให้บริการและตามเกณฑ์คุณภาพ  การกำกับดูแลภายในจะมีการมอบหมาย KPI ระดับองค์กร , KPI ระดับทีม และระดับบุคคล  มีการติดตาม KPI โดยฝ่ายแผนตามงวดรายงานและมีการสรุปทุก 6 เดือน

กลุ่มผู้ป่วย/ผู้รับบริการที่สำคัญและความต้องการ:

กลุ่มหลัก

กลุ่มย่อย

ความต้องการของผู้ป่วย

กลุ่มตามสิทธิการรักษา

สิทธิข้าราชการ

สิทธิรัฐวิสาหกิจและชำระเงิน

สิทธิ พรบ.

สิทธิ UC

ไม่ต้องรอนาน  มีช่องทางพิเศษเฉพาะสิทธิ  พูดจาสุภาพอยากให้เจ้าหน้าที่สนใจผู้ป่วยมากกว่านี้   ไม่อยากให้สนใจอย่างอื่น เช่นโทรศัพท์    ไม่อยากสำรองจ่ายค่ารักษาก่อนในกรณีที่หลักฐานไม่ครบ

กลุ่มอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ผู้ป่วยฉุกเฉิน

ผู้ป่วยอุบัติเหตุ

มีความพร้อมของอุปกรณ์   บุคลากรเก่ง   มีช่องทางด่วน  มีการให้ข้อมูลญาติเป็นระยะ

กลุ่มดูแลพิเศษ

ผู้ป่วยแยกโรค/ผู้ป่วยที่ถูกกระทำชำเรา

มีการเคารพสิทธิ์ไม่แสดงความรังเกียจ  มีการรักษาความลับ  มีพื้นที่แยกบริการเป็นสัดส่วนเฉพาะ

กลุ่มผู้ป่วยนอก

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

 

ไม่ต้องรอนาน  แพทย์-พยาบาลตอบข้อซักถามของผู้ป่วย  ยิ้มแย้มสุภาพพูดจาให้เกียรติ  ต้องการช่องทางพิเศษในกรณีมีไข้สูง  อาการหอบ  อาเจียน เวียนศรีษะ  พระ  นั่งรถเข็น  เด็กงอแง  ผู้มีอาการทางจิต  ผู้มีอุปการคุณกับ รพ.    ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป                                                                                              

 

ตรวจสุขภาพ

ความรวดเร็ว และผล Lab ถูกต้อง

 

กลุ่มมาบำบัดยาเสพติด

เป็นความลับ  ไม่รอนาน

 

กลุ่ม OSCC,ท้องไม่พร้อม

เป็นความลับ  มีความเป็นมิตร   บริการรวดเร็ว   บริการแบบ One stop service

 

กลุ่มจิตเวช

ไม่รอนาน  ยิ้มแย้มพูดจาไพเราะให้เกียรติ   บริการแบบ One stop service สามารถให้ญาติมารับยาแทนได้

 

Psychosocial  case

เป็นความลับ  บริการแบบ One stop service  บริการรวดเร็ว  มีความเป็นมิตร   ต้องการคนฟังที่ดี  ต้องการคำแนะนำที่ปฏิบัติได้

กลุ่มผู้ป่วยใน

กลุ่มผู้ป่วยAdmit

ต้องการข้อมูลเจ็บป่วยจากแพทย์เจ้าของไข้  อยากรักษากับแพทย์เฉพาะทาง อยากให้รักษาที่ใกล้บ้าน   อยากให้ดูแลเหมือนญาติ

 

กลุ่มผู้ป่วยAdmitและผ่าตัด

อยากได้ผ่าตัดเร็วนัดไม่เกิน 1 เดือน  อยากได้รับข้อมูลการผ่าตัดจากแพทย์ที่ผ่าตัด  ต้องการผ่าตัดที่ รพ.ใกล้บ้านไม่อยากไป รพ.มหาราช

กลุ่ม ส่งเสริม ป้องกัน พื้นฟู

กลุ่มฝากครรภ์ (เสี่ยงสูง Teenage  ติดเชื้อ )

บริการที่เป็นมิตร  แม่ลูกปลอดภัย  ลูกไม่พิการ   ได้รับคำปรึกษาตามสภาพครอบครัว   ลูกไม่ติดเชื้อ

 

ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กอายุ 0-5 ปี

มีมุมตรวจพัฒนาการเด็ก

 

ผู้ปกครองกลุ่มอายุ 6-12 ปี  กลุ่มอายุ 13-18 ปี

ไม่อยากให้เด็กติดสารเสพติด   ไม่อยากให้ลูกหลานตั้งครรภ์ในวัยเรียน

 

ประชาชนกลุ่มอายุ 19-59 ปี

ต้องการเจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส    บริการรวดเร็ว

 

ประชาชนกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป

ให้มีการจัดบริการในชุมชน  มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

 

ประชาชนกลุ่มด้อยโอกาส/กลุ่มผู้พิการ

อยากได้รับบริการตามสิทธิ์   อยากให้หมอไปเยี่ยมที่บ้านบ่อยๆ

 

กลุ่มผู้รับผลงานอื่นๆ และความต้องการ: 1)  คหบดีในอำเภอ  ให้บริการประชาชนให้ทั่วถึงไม่แบ่งฐานะ   ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก  มีแพทย์เฉพาะทาง ให้ครบ  มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ครบวงจร  ดูแลผู้ป่วยที่ส่งต่อไป รพ.มหาราชแล้วกลับมารักษาตัวที่บ้านอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ และความต้องการ:

1).กลุ่ม รพ.สต. และ สสอ.  การอบรมวิชาการ จัดระบบส่งข้อมูลให้กับรพสต  การประสานงานระดับสสอ.  การเชื่อมโยงข้อมูลรพ.สต.และสสอ.การสนบสนุนงบที่เพียงพอ

2).กลุ่ม อบต./เทศบาล  การประสานงาน  การประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนด้านวิชาการ

3).กลุ่มโรงเรียน  ให้ความรู้และบริการด้านการดูแลสุขภาพนักเรียน  ตรวจสุขภาพนักเรียน   สนับสนุนยาให้กับโรงเรียน   จัดอบรมให้ความรู้กับผู้นำนักเรียน(อสร.)

4).สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 การบริการเป็นไปตามมาตรฐาน

5).สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและทันเวลา

โครงสร้างเครือข่ายบริการ:

 

คณะกรรมการ CUP Board**

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

โรงพยาบาลบัวใหญ่

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เทศบาล,อบต.

องค์กรภาคประชาชน

- มูลนิธิต่างๆโรตารี่ ชมรม

 

ประธาน CUP Board*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ประธาน CUP Board  คือผู้อำนวยการโรงพยาบาล

**คณะกรรมการ CUP Board ประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอ  ตัวแทนหัวหน้าฝ่ายจากโรงพยาบาล  และตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ

ผู้ส่งมอบที่สำคัญ: 1).บริษัทจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา,วัสดุการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม ส่งมอบยาและเวชภัณฑ์,วัสดุการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทันเวลา 2). Central lab, สุรนารี Medical lab ,บริษัท RIA ,ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ,ศูนย์อนามัยที่ 5 ,โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาผลตรวจชันสูตรถูกต้อง  ทันเวลา 

คู่ความร่วมมือที่สำคัญและบทบาท: 1).โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามีบทบาท รับการส่งต่อ วินิจฉัย รักษาและส่งผู้ป่วยกลับมาดูแลต่อเนื่องที่โรงพยาบาลบัวใหญ่   การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญที่สูงขึ้น  2).โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีบทบาท รับและส่งต่อจากโรงพยาบาลบัวใหญ่ เพื่อรักษาดูแลต่อเนื่องในชุมชน การส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรคและฟื้นฟูสภาพในชุมชน  3).สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมามีบทบาทการสนับสนุนนโยบาย งบประมาณการพัฒนา อัตรากำลังคน ขวัญกำลังใจของบุคลากร 4). มูลนิธิเพื่อพัฒนาผู้พิการมีความร่วมมือในการฟื้นฟูผู้พิการและสร้างโรงเรียนแกนนำในการฟื้นฟูเด็กพิการทางสมอง  5).หน่วยไตเทียมที่ตั้งในโรงพยาบาลบัวใหญ่มีบทบาทการติดต่อประสานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดูแลผู้ป่วยที่ฟอกไต

บริการที่มีการจ้างเหมาจากภายนอก:1).การจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ  2).  การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์  

3). การดูแลระบบลิฟท์

การมีพันธสัญญาในการให้บริการ:1).สำนักงานหลักประกันสุขภาพกลุ่มผู้ใช้บริการสิทธิ์ UC  2).โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมากลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม  3).ข้าราชการ  ข้าราชการอบจ. อปท. อบต.ที่สมัครใช้ระบบเบิกจ่ายตรง

การฝึกอบรมหรือเป็นสถาบันสมทบในการฝึกอบรม: 1) นักศึกษาแพทย์  รามาธิบดี 2) นักศึกษาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  3) นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4) นักศึกษาพยาบาล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี 5) นักศึกษากายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6)  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  เจ้าพนักงานเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยสาธารณสุขบรมราชนกขอนแก่น  

7) นักศึกษาอื่นๆ  วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่  โรงเรียนบัวใหญ่เทคโนพาณิชยการ

2.3 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน

ขนาดและการเติบโตขององค์กร: โรงพยาบาลบัวใหญ่ให้บริการเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียงตั้งแต่ปี พ.ศ.  2540 และในปีเดียวกันนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน 92  ล้านบาท          ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระบารมี (อาคาร 5 ชั้น)ซึ่งดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จมีการเปิดใช้อย่างไม่เป็นทางการ  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม พ.ศ. 2543 ในปี พ.ศ. 2553 มีแผนการจัดบริการเป็น Node บัวใหญ่ ( จัดบริการตามทุติยภูมิ 2.3 ) การจัดบริการรูปแบบ Node ที่ดำเนินการได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบันคือ คลินิกจักษุชุมชน ดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลบัวใหญ่ตรวจและผ่าตัด1-2ครั้งต่อเดือน และปีพ.ศ.2555 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดระบบบริการตาม Service Plan โรงพยาบาลบัวใหญ่จัดบริการตามทุติยภูมิ2.3(M2) รับผิดชอบในเขตพื้นที่อำเภอบัวใหญ่  บัวลาย  สีดา  แก้งสนามนาง ประทาย บ้านเหลื่อม  การรับส่งต่อจากโรงพยาบาลข้างเคียงมีการรับผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม ศัลยกรรม จักษุออร์โธปิดิกส์ 

นโยบายการขยายโรงพยาบาลชุมชนให้ครบทุกอำเภอในปี พ.ศ. 2552 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้รับงบประมาณการก่อสร้างโรงพยาบาลบัวลายและโรงพยาบาลสีดาในเดือนกุมภาพันธ์2556ได้เริ่มเปิดให้บริการด้านรักษาพยาบาลเป็น Extened OPD ในปีงบประมาณ 2558 ได้มีการแยก CUP สีดา ส่งผลต่องบประมาณที่ไม่เพียงพอ และเริ่มมีการส่งกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูงในเขตอำเภอบัวลายและอำเภอสีดาให้โรงพยาบาลบัวลายและโรงพยาบาลสีดาดูแล

            การจัดบริการปฐมภูมิ PCU ต.บัวใหญ่ ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ในปี พ.ศ. 2546 โดยรับผิดชอบดูแลประชากรในพื้นที่ ต.บัวใหญ่ สถานที่ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลบัวใหญ่  ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2554ได้เปิดบริการศูนย์เทศบาลหัวหนองดูแลรับผิดชอบประชากรในเขตเทศบาลจากสาเหตุเทศบาลเมืองบัวใหญ่
ไม่สามารถจัดบริการได้

·                ปัจจัยความสำเร็จ

ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญขององค์กร (key success factor):1).การสนับสนุนของผู้นำสูงสุดให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ 2).การมีทีมแพทย์ที่เข้าใจงานคุณภาพและเข้มแข็ง  3).การสร้างความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับชุมชน 4).การพัฒนาองค์กรโดยใช้แผนยุทธศาสตร์ที่บุคลากรมีส่วนร่วมและกำหนดแผนยุทธศาตร์ที่ต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร: 1).การย้ายของแพทย์เฉพาะทางในปีงบประมาณ 2556-2557 ทำให้กระทบต่อการพัฒนาการรับ Refer ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลข้างเคียง 2).การเปิดของโรงพยาบาลบัวลายและโรงพยาบาลสีดา ทำให้เกิดผลกระทบต่อสถานะการเงินของทั้งCUPและโรงพยาบาลบัวใหญ่

แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สำคัญ:1).แหล่งข้อมูลที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเป็นการเปรียบเทียบผลงานกับขนาดโรงพยาบาลและอำเภอขนาดใหญ่ปีงบประมาณ 2557 อยู่ระดับ B เป็นอันดับ 3 ของจังหวัด  2). ใช้การเปรียบเทียบกับผลงานที่ผ่านมาโดยสรุปข้อมูลไว้เป็น Server HA หน่วยงานต่างๆสามารถเปิดดูได้ผ่านเครื่องในระบบ LAN ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 จนถึงปัจจุบัน

2.4 บริบทเชิงกลยุทธ์ (ที่มีผลต่อความยั่งยืนขององค์กร)

·                ปัญหาสุขภาพ

ปัญหาสุขภาพที่สำคัญในพื้นที่ : จากการประเมินสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตอำเภอบัวใหญ่โดยใช้การคัดกรองของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล PCU  ศูนย์เทศบาล ปีงบประมาณ 2557  พบว่ากลุ่มอายุ 0-5 ปี ปัญหาสุขภาพสำคัญ คือฟันผุ เด็กผอม และพัฒนาการช้า  กลุ่มอายุ 6-12 ปี ปัญหาสุขภาพสำคัญคือฟันผุและโรคอ้วนและผอมใกล้เคียงกัน   กลุ่มอายุ 13-18 ปี มีปัญหาความเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ ปี 2556 พบร้อยละ 29.86 ปี 2557 พบร้อยละ 19.91 และด้าน อุบัติเหตุ การดื่มสุราและบุหรี่  กลุ่มอายุ 19-59 ปี มีปัญหาความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ปี 2556 พบร้อยละ 11.81 ปี 2557 พบร้อยละ 14.36 ของกลุ่มอายุ  และกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไปมีปัญหาความเสี่ยงโรคเบาหวาน ปี 2556 พบร้อยละ 17.56 ปี 2557 พบร้อยละ 3.08 และมีความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงปี 2557 พบร้อยละ 16.18 ของกลุ่มอายุ 

                จากข้อมูลการมารับบริการที่โรงพยาบาลที่พบบ่อย ได้แก่  ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน Pneumonia และGastroenteritis โรคที่มีความเสี่ยงสูงและส่งต่อสูง ได้แก่ Stroke  AMI Sepsis   

ปัญหาสุขภาพที่เป็นโอกาสพัฒนา:   1).การคัดกรองป้องกันดูแลรักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อน   2).การป้องกันการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น 3) การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ H1N1

4).โรคต้อกระจก

โรคที่มีข้อจำกัดในการให้บริการ / ต้องส่งต่อ: 1).Acute Myocradial Infraction    2).Stroke 

·                ความท้าทายเชิงกลยุทธ์

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ: 1) การจัดระบบดูแลกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูงตามระดับความรุนแรงทั้ง CUP  2) การเสริมสร้างทักษะชีวิตกลุ่มวัยรุ่นในโรงเรียนร่วมกับเครือข่ายป้องกันปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ในพื้นที่ 3) การคัดกรองและป้องกันกลุ่มเสี่ยง Stroke ในชุมชน 4) การสังเกตอาการและการเข้าถึงบริการของกลุ่มเสี่ยงโรค AMI  5) การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ H1N1 6) การคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยโรคต้อกระจกร่วมกับ รพ.สต. 7)  การพัฒนาเป็นโรงพยาบาลระดับ M2 รับ Refer ผู้ป่วยด้านสูติกรรม  ศัลยกรรม  อายุรกรรม  กุมารเวชกรรม ออร์โธปิดิก จากโรงพยาบาลชุมชนภายใน Node

การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายนอก / นโยบาย: 1).นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีผลต่อการจัดสรรงบประมาณ   2).การจัดสรรแพทย์ทดแทนไม่เพียงพอ   3).การเปิดโรงพยาบาลสีดา โรงพยาบาลบัวลายเพื่อให้บริการในระดับปฐมภูมิ ส่งผลต่องบที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ

ปัญหาสำคัญที่โรงพยาบาลพยายามแก้ไข:1).เพิ่มอัตรากำลังแพทย์เฉพาะทางให้ครบสาขาหลักและแพทย์ทั่วไป    2).สถานะการเงินที่ไม่เพียงพอและเริ่มมีปัญหาขาดสภาพคล่อง

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ:1) การมีแพทย์เฉพาะทาง.2)การมีแนวทางความร่วมมือกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 3).การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสาธารณสุขอำเภอ รพ.สต. พ่อค้าคหบดีและชุมชน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

วิสัยทัศน์ (vision):

เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพ*  ประทับใจผู้รับบริการ  ทีมงานมีความสุข

พันธกิจ (mission):

1.ให้บริการรักษาพยาบาลและพัฒนาขีดความสามารถด้านการรักษาพยาบาลเฉพาะทางที่ครอบคลุมสาขาหลักอย่างมีคุณภาพ

2.พัฒนาเครือข่ายบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู ในเขตรับผิดชอบให้มีมาตรฐานและต่อเนื่อง

3.พัฒนาศักยภาพการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู สุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนให้สามารถจัดการดูแลด้านสุขภาพของชุมชนได้

4.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรและเทคโนโลยี ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรธรรมมาภิบาล

 


 

แผนยุทธศาสตร์องค์กร ปีงบประมาณ 2556-2558

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา ป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟู ผู้ป่วยเพื่อลดอัตราตาย ลดภาวะแทรกซ้อน และเพิ่มความพึงพอใจ

G1. เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ

1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก

2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยใน

3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยที่รับบริการในชุมชน

G2. ลดอัตราการตายในกลุ่มผู้ป่วยเฉียบพลัน

4.ร้อยละการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ป้องกันได้

 

G3. ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญ

5.ร้อยละการเกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยโรคสำคัญ

6.ร้อยละการเกิด CVA รายใหม่ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

7.อัตราการเกิด Birth Asphyxia

8.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ต่อ1,000 วันนอน)

G4. ลดอัตราเสี่ยงของผู้ป่วยด้านการรักษาพยาบาล

9.ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงทุกหน่วยงาน

10.ร้อยละผู้ป่วย Stroke รายใหม่ ที่มี barthel score เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

G5 เพิ่มบริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

11. ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรต่อมูลค่าการใช้ยาทั้งหมด

G6. เพิ่มศักยภาพของชุมชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง

12.ร้อยละการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่ในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป

13.ร้อยละการเกิดโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป

14.ร้อยละการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกลุ่มอายุ < 20 ปี

15.จำนวนผู้ป่วยฆ่าตัวตายสำเร็จในพื้นที่ CUP บัวใหญ่

G7.ลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสุขภาพ

16.อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง 20 % ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปีตามปีปฏิทิน (ต่อประชากรแสนคน)

17.ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

18.ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี มีฟันดี (ฟันแท้)

19.ร้อยละของสถานบริการให้บริการทันตกรรมตามมาตรฐาน

2.พัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาพยาบาลรองรับการเป็น NODE

G8.เพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาเฉพาะทาง (สูติ,ศัลย์,อายุรกรรม,เด็ก)

20. การดูแลผู้ป่วยที่มีค่า CMI เพิ่มขึ้น

 

G9.เครือข่ายบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

21.เครือข่ายบริการปฐมภูมิ CUP บัวใหญ่ผ่านมาตรฐาน PCA

22.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายทุติยภูมิ

3.พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในชุมชนให้สามารถดูแลสุขภาพของชุมชนได้

G10.ภาคีเครือข่ายในชุมชนสามารถจัดการดูแลสุขภาพได้

23.จำนวนหมู่บ้านนมแม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

24.ร้อยละหมู่บ้านอ่อนหวานมันเค็ม

G11.เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค

25.ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพของอำเภอ

4.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรและเทคโนโลยี ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรธรรมาภิบาล

G12.บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานและมีสุขภาพดี

26ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำแผนกำลังคน และการพัฒนาบุคลากรที่ สอดคล้องกับสมรรถนะ

27.ลดจำนวนบุคลากรที่เกิดโรค

28. ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากรสุขภาพ

G13.พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการให้บริการ

29.ร้อยละหน่วยงานมีระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

G14.การเพิ่มรายได้ควบคุมรายจ่ายบริหารการเงินสมดุล

30.ตัวชี้วัดทางการเงินผ่านเกณฑ์ 3 ตัว (QR,I/E Ratio,Days cash on hand)

G15.พัฒนาระบบรองรับคู่สัญญาประกันสังคม

31.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบรองรับคู่สัญญาประกันสังคม (เขตบัวใหญ่,บัวลาย,สีดา,คง,แก้งฯ,ประทาย,บ้านเหลื่อม,โนนแดง)

G16.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ,บริหารและวิชาการทั้งเครือข่ายมีประสิทธิภาพ

32.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

G17.ยกระดับการพัฒนาตามมาตรฐาน HA

33.ผลการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลมีคะแนน HA Scoring

34.ร้อยละหน่วยงานมีระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงาน

G18.หน่วยงานมีการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจนโปร่งใส มีคุณธรรม

35.ร้อยละของหน่วยงาน มีความสำเร็จของการควบคุมภายใน

 


 

2.5 ระบบการปรับปรุง performance ขององค์กร

ระบบการพัฒนาคุณภาพ: การพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน HA สำหรับโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินแล้ว ,การพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับ M2 ตามแนวทางของเขตบริการสุขภาพที่ 9

กระบวนการประเมินผล:1) การประเมินภายใน ได้แก่ การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร  ตัวชี้วัดทีมพัฒนาคุณภาพ  การสรุปService Profile ของหน่วยงานต่างๆปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)  และการเยี่ยม IQA ปีละ 1 ครั้ง  2) การประเมินภายนอก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประเมินแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและประเมินผลงานทุก 6 เดือน (เม.ย,ส.ค.)  3) การพัฒนาและประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การประกันคุณภาพทางการพยาบาล (QA)  โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

มาตรฐาน Lab-Accredit  HA ยาเสพติด   สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน โรงพยาบาลGreen เป็นต้น

 

กระบวนการเรียนรู้ระดับองค์กร: การทำกิจกรรมทบทวนระดับหน่วยงาน ระดับทีม   การจัดเวทีมหกรรมคุณภาพนำเสนอ CQI  การจัดกิจกรรมเรื่องเล่าวันสุข การเยี่ยมสำรวจจากภายนอก ได้แก่ โดยอาจารย์จาก สรพ.    การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ( R2R ) โดยเชิญวิทยากรภายนอกมาสอนและเป็นที่ปรึกษาทั้ง CUP การรับศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลอื่นๆ  การสรุปวิเคราะห์และนำเสนอ KPI ระดับองค์กรและระดับทีม  การรวบรวมเรื่องเล่าและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่อ่าน

กระบวนการสร้างนวตกรรม: การจัดเวทีมหกรรมคุณภาพ Simple for Safety & Sustainable  โดยมีรูปแบบการนำเสนอผลงานผ่านบอร์ด  เวทีกลางแจ้งให้ความรู้  ,การไปนำเสนอผลงานภายนอกองค์กรให้เกิดแรงกระตุ้น ,การเยี่ยม IQA ภายในองค์กร  การนัดกินกาแฟตอนเช้า,การอบรมให้ความรู้เครื่องมือที่ช่วย เช่น AI ,Lean ,R2Rเป็นต้น

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร:

 

ปีงบประมาณ 2556

1.       ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลบัวใหญ่ผ่านการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ระดับดีเยี่ยม

ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2555  วันที่  7 มกราคม 2556

2.       โรงพยาบาลบัวใหญ่ เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการดำเนินการตามแผนงานที่ 2 การ

แก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ ประเภทสนับสนุนการจัดทำค่ายบำบัดฯ ดีเด่น จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556

3.       กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบัวใหญ่ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานบริการการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์ เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2559 จากสภาการพยาบาล  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556

4.       PCU ต.บัวใหญ่ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ต้นแบบจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556

 


 

ปีงบประมาณ 2557

1.       งานโภชนาการ โรงพยาบาลบัวใหญ่ ได้รับเมนูสุขภาพ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 20

ธันวาคม 2556

2.               เครือข่ายสุขภาพอำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา ในความร่วมมือและมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับการดูแล

สุขภาพประชาชน จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)เมื่อ วันที่ 13 มีนาคม 2557   

3.       โรงพยาบาลบัวใหญ่  ได้มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตามอาหารและโภชนาการระดับดี จากกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเดือนมีนาคม 2557

      4.       PUC .บัวใหญ่ร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้ได้พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ดีเด่น ระดับเขต กระทรวงสาธารณสุข เมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม 2557

      5.       โรงพยาบาลบัวใหญ่ ได้รับการดำเนินงานสถานบริการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับดีเยี่ยม

ระดับจังหวัด  จากกรมควบคุมโรค  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  2557

      6.       โรงพยาบาลบัวใหญ่  ได้สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน  ประจำปีงบประมาณ 2556-2557

จากกรมอนามัย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน  2557

      7.       โรงพยาบาลบัวใหญ่  ได้มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2557 จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข ณ.วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557[1] ประเภทของสถานพยาบาล เช่น รพ.เอกชน, รพ.ศูนย์, รพ.ทั่วไป, รพ.ชุมชน, คลินิกผู้ป่วยนอก

[2] ระดับของบริการ เช่น ปฐมภูมิ, ทุติยภูมิ, ตติยภูมิ

[3] กรณีมีหลายที่ตั้ง หรือมีการขออนุญาตการตั้งสถานพยาบาลแยกเป็นหลายส่วน

[4] ระบุจำนวนประชากร ร่วมกับหลังคาเรือนและการแบ่งเขตพื้นที่ตามความเหมาะสม

[5] ให้ระบุช่วงเวลาของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งอาจจะเป็น ต่อวัน ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน หรือต่อปี ก็ได้ ตามข้อมูลที่มีอยู่ โดยขอให้เป็นช่วงเวลาเดียวกันทั้งจำนวนผู้ป่วยและชั่วโมงการทำงาน

[6] เป็นจำนวนผู้ป่วยที่มาพบแพทย์เพื่อการตรวจรักษา ไม่รวมผู้ป่วยที่มาทำแผล

[7]  กรณีที่โรงพยาบาลไม่ได้แยกแผนกการตรวจ ให้กรอกข้อมูลการตรวจทั้งหมด ในช่องทั่วไป ถ้ามีการแยกแผนกการตรวจ ให้จำแนกข้อมูลใส่ตามข้อมูลของแต่ละสาขา ข้อมูลส่วนที่จำแนกตามสาขาไม่ได้ จึงจะมาใส่ในช่องทั่วไป