เครือข่ายประชาคมอาเซียน บัวใหญ่

Web Mail Server Buayaihospital

Log In Webmail Server

(เจ้าหน้าที่ สม้ครได้ที่งาน IT)

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง CUP บัวใหญ่

เขตพื้นที่อำเภอโคราช

ผู้เข้าชมเว็บ

673484
วันนี้วันนี้394
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้2090
อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้ว11107
เดือนที่แล้วเดือนที่แล้ว34199
ผู้เข้าชมทั้งหมดผู้เข้าชมทั้งหมด673484

เบอร์โทรภายใน

 

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในโรงพยาบาลบัวใหญ่ ปรับปรุง 12 มีนาคม 2557
TEL NO. หน่ายงาน TEL NO. หน่ายงาน
0 , 100 OPERATOR 201 NS ห้องคลอด
420 ประชาสัมพันธ์ 202 NS ห้องรอคลอด
403 ต้อนรับ 203 ห้องพักฟื้น LR
101 เลขาฯผอ. 204 ห้องคลอดติดเชื้อ
102 ธุรการ 205 ห้องทำคลอด
103 หัวหน้าฝ่ายบริหาร 206 ห้องทำคลอดที่มีภาวะเสี่ยง
104 , 114 งานการเงิน , งานการคลัง 207 ห้องรับประทานอาหาร
105, 554 , 536 งานพัสดุ/ขอรถ/ขอประชุม/คลังพัสดุ 208  
106 , 107 กลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ, ห้องตรวจ 209 ห้อง supply ชั้น 2
108 /418 กายภาพบำบัด/แพทย์แผนไทย 210  
109 โรงซ่อมบำรุง 211 ห้องผ่าตัด
110 ช่างไฟฟ้า 212 NS ห้องผ่าตัด
111 ห้องพักทันตแพทย์ 213  
112 ฝ่ายทันตสาธารณสุข 214 ห้องพักแพทย์ OR
113, 551 ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU 215 ห้องพักฟื้น OR
115 ,116 ห้องฉุกเฉิน ER 216  
117 มูลนิธิพัฒนาคนพิการ 217 บ้านพัก4 ห้องแถว
118 ยามรักษาความปลอดภัย 218 ห้องประชุมบัวหลวง
119, 417 โรงครัว 220 ห้องบัตรนอกเวลา
120 หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 221 ห้องประบัวชมพู
121 ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค 301 - 308 ห้อง VIP ชั้น 3 ห้อง1 - ห้อง 8
122 ตึกผู้ป่วยในหญิง 309 เคาน์เตอร์ NS VIP ชั้น 3
123 ตึกผู้ป่วยในชาย 310 ห้องเก็บอุปกรณ์ ICU
124 หน่วยจ่ายกลาง supply 311 NS ห้อง ICU
125 ห้องผลิดน้ำ 312 ห้องพักพยาบาล ICU
126 คลังเวชภัณฑ์ยา 313 ห้องวิชาการ ICU
127 ตึกผู้ป่วยเด็กและหลังคลอด 314 ห้องให้คำปรึกษา ICU
128 ฝ่ายแผนงานและข้อมูล 400 ห้องไต
129 ห้องพักแพทญ์ ER 401 ช่างเทคนิกเครื่องมือแพทย์
130,410,540 คลินิกDM,ความดัน 402 ห้องคัดกรอง
131 ห้องเวชระเบียน 405 Fax ที่ ICU
132 ห้องพักแพทย์ OPD 407 งานซักฟอก
133 หน้าห้องตรวจ OPD 2 412 ห้องประชุมมูลนิธิ
134 หน้าห้องตรวจ OPD 5 413 เวรเปล
135 ห้องตรวจโรค 1 445 - 446 เคาน์เตอร์ NS VIP ชั้น 4
136 ห้องตรวจโรค 2 429 - 444 ห้อง VIP ชั้น 4 ห้อง 1 - ห้อง 16
137 ห้องตรวจโรค 3 538 การเงิน CUP,ตรวจสอบภายใน
138 ห้องตรวจโรค 4 539 สำนักพัฒนาคุณภาพ
139 ห้องตรวจโรค 5 541 ห้อง ผอ.
140 ห้องตรวจโรค 6 542 งานอาชีวะอนามัย
141 ห้องตรวจโรค 7 543 ห้องสมุด
142 ห้องตรวจ PV 1 546 จ่ายยาคลีนิคพิเศษ
143 ห้องตรวจ PV 2 547 ลิฟต์ รพ.บัวใหญ่
144 ห้องอัลตราซาวด์ 548 งานสารสนเทศ
145 , 421,422 ห้องชันสูตร 549 ห้องตรวจคลินิก DM
146 ห้องรังสี 550 งานต้นสังกัด,บัตรทอง
147 ห้องให้คำปรึกษา(นักจิต) 552 พนักงานขับรถ
148 ห้องเก็บเงินหมายเลข 13 โทร.044-461662 , 044461855 , 044292045
149 ห้องจ่ายยา OPD  , 044292047 , 044292049 , 044292055  โทรสาร  461-663
150 ห้องเภสัชกร สายตรง คลังยา 462-941 สายตรง  EMS  462-934
151, 545 งานประกันสุขภาพ    
152 ห้องจ่ายยานอกเวลา    
ต้องการแก้ไขหมายเลขหรือเพิ่มเติมโทรศัพท์กรุณาติดต่อที่งานเลขา โทร.101
โทร.เข้า รพ.มีปัญหาเรื่องการกรุณาติดต่อ ช่าง โทร.110