ประวัติโรงพยาบาล

เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ที่มีคุณภาพ ประทับใจผู้รับบริการ ทีมงานมีความสุข

ความภูมิใจ "กว่าจะมาเป็นโรงพยาบาลบัวใหญ่ของเรา"

เดิมมีฐานะเป็นสุขศาลาชั้น 2 ซึ่งเริ่มทำการครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2480 ที่บ้านตลาดเก่าตำบลบัวใหญ่ เนื่องจากสุขศาลาแห่งนี้อยู่ห่างจากย่านชุมชนที่ทำการคับแคบประชาชนในท้องถิ่นอำเภอบัวใหญ่จึงได้ช่วยกันบริจาค เพื่อสร้างศาลาแห่งใหม่(บริเวณที่ว่าการอำเภอปัจจุบัน) ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2500 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสำหรับปลูกสร้างสถานีอนามัยชั้นที่ 1 โดยสร้างที่ดินทางด้านตะวันออกของสถานีรถไฟ