คิดก่อนทิ้ง แยกก่อนโยน...

มุ่งสู่โรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพภายในปี 2564


คิดก่อนทิ้ง แยกก่อนโยน... . ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมของเราที่น่าอยู่ตลอดไป โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โทร 044-461-855 . "มุ่งสู่โรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพภายในปี 2564"
ที่มา : กรมอนามัย