โรคระบาดที่เกิดกับเด็กในช่วงฤดูฝน

มุ่งสู่โรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพภายในปี 2564


โรคระบาดที่เกิดกับเด็กในช่วงฤดูฝน นอกจากไข้เลือดออกแล้ว ยังมีโรคมือ เท้า ปา่ก พบได้บ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้ปกครองครวจดูแลอย่างใกล้ชิด ความสะอาด และไม่ควรนำเด็กไปสถานที่แออัด . ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลบัวใหญ่ "มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพภายในปี 2564" .
ที่มา : ก้าวทันโรคกับสคร.9 นครราชสีมา