หญิงตั้งครรภ์ นวดได้หรือไม่?

มุ่งสู่โรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพภายในปี 2564


หญิงตั้งครรภ์ นวดได้หรือไม่? สำหรับผู้ที่สามารถนวดได้ คือ ช่วงตั้งครรภ์ 4 - 6 เดือน แต่ต้องนวดกับผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วเท่านั้น และหากมีอาการผิดปกติหลังนวด ให้พบแพทย์ทันที.. . สามารถรับบริการนวด อบประคบสมุนไพร ทับหม้อเกลือ (มารดาหลังคลอด) รักษาโรคด้วยศาสตร์ทางแพทย์แผนไทย มารับบริการได้ที่กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบัวใหญ่ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น.
. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 044-461-855 ต่อ 418
ที่มา : กรมอนามัย