HOT News
Sample Article
JUNE 24,2021

ประกาศรายชื่อผู้สมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงพยาบาลบัวใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
HOT!!(Update 24/6/2564)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการสอบในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 08.30-16.00 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(ดู)
Sample Article
DECEMBER 28,2020

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นพ.ชาญชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครราชสีมา ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) จ.นครราชสีมา หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลาง จ.นครราชสีมา

Sample Article
October 31,2019

ยุติการใช้สารเคมี

ตามที่กระมรวงสาธารณสึขประกาศนโยบายยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพรีฟอส ทันที เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างแท้จริง ที่มา : สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา . ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลบัวใหญ่ "มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพภายในปี 2564"

Sample Article
JUNE 18,2021

ประกาศรายชื่อผู้สมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงพยาบาลบัวใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้วเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 จึงขอประกาศรายชื่อ
HOT!!(Update 18/6/2564)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

2 พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

รายชื่อผู้สมัครสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้รายละเอียด พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ดู)

กำหนดการสอบในวันที่ 25 มิถุนายน 2564

p>รายชื่อผู้สมัครสอบ พนักงานพัสดุรายละเอียด พนักงานพัสดุ(ดู)

กำหนดการสอบในวันที่ 28 มิถุนายน 2564

Sample Article
FEBUARY 25,2021

รณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำช่วงภาคฤดูร้อนภายใต้สถานการณ์ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคดรน่า 2019

ด้วยโรงพยาบาลบัวใหญ่ มีการดำเนินงานการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำช่วงภาคฤดูร้อนภายใต้สถานการณ์ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคดรน่า 2019
HOT!!(Update 25/2/2564)
เอกสาร (ดาวน์โหลด)

ข้อมูลข่าวสารบุคลากรและประชาชนทั่วไป

ระบบจองวัคซีนโควิด 19 อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รอบที่ 1

การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ MDI Spacer

การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ MDI Spacer ภาคอีสาน

การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ MDI Spacer ภาคกลาง


การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ MDI

การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ MDI ภาคอีสาน

การใช้อุปกรณ์สูดพ่นรูปแบบ MDI ภาคกลาง


ตารางตรวจแพทย์Gallery